Privacy Beleid (Privacy Policy)

CityFashion (exuvis bvba), respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt of hierop reageert.
Hieronder geven we aan hoe we informatie verzamelen en gebruiken.

1. Persoonlijke gegevens

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
Verzamelde (persoons-)gegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden mits schriftelijke toestemming van CityFashion (exuvis bvba) of wanneer dit wettelijk vereist is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal, informatie, suggesties, idee├źn, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of enig ander recht. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen.
Tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld, worden alle gebruikerscommunicaties beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van CityFashion (exuvis bvba). Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar ons te versturen, stemt u ermee in dat we alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerven van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze gebruikerscommunicaties en deze ook onbeperkt te kunnen gebruiken.
Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

2. De wet

De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van de adressenbestanden:
  • Elk persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
  • Elk persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)
De wet voorziet ook dat u zich kan verzetten tegen verwerking en doorgave van uw gegevens aan derden. U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens.

U kan ons bereiken op volgend adres:
Exuvis bvba (CityFashion)
Herkenrodesingel 10
3500 Hasselt
info@cityfashion.be
+32 (0)11/36.00.36

3. Niet persoonlijke gegevens

In sommige gevallen verzamelen wij informatie van u die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowsers dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent.